piątek, 10 maja 2013

Matko Zbawiciela, módl się za nami.